Allmänt

Spel: Overwatch

Plattform: PC

Version: Senast tillgängliga via battlenet

Spelsystem: Double Elimination

Format: Competitive Play (Custom Game)

Alla matcher spelas Bo3 fram till semi-final då spelas Bo5

Map Pool: Competitive map pool för nuvarande säsong.
Draftas via hemsida alternativt lagenas gemensamma tycke.
Exempel på hemsida för att drafta kartor: http://www.randexplay.com/ow/draft

GENERELLA REGLER

Lagen måste se till att de registrerat sig med rätt Battle.net ID för regionen och valt ut de 6 spelare
de har avsikt att spela med, när de anmäler sig till turneringen.

Lagen ska bestå av 6 spelare. Skulle något lag behöva ta in en “sub/stand-in” så är detta tillåtet med beslut av Lanbits E-sportgrupp.


Om du har klagomål så är ditt lag skyldigt att ta skärmdumpar av eventuella händelser under spelets gång, som kan användas som bevis. För att ta skärmdump måste du trycka på “PRNT SCREEN” knappen in-game sedan lägger de sig som standard här: Documents\Overwatch\Screenshots\Overwatch.

Spelare får streama sina matcher förutsatt att det är minst 180 sek delay.

Det vinnande laget att på begäran kunna lämna en skärmdump för att bekräfta deras vinst. Visa grundläggande respekt mot dina lagkamrater så som dina motståndare. Kränkningar eller andra opassande beteenden kan leda till straff och i värsta fall bortdömd vinst. Allt form av fusk ses naturligtvis som ytterst allvarligt och kan i värsta fall leda till avstängning från LANBIT eventet. LANBITs E-sports representanter har alltid sista ordet i de fall att någon form av tvis uppstår.

SERVER PROBLEM

Vid serverproblem alternativt att en spelare disconnectas från spelet inom de första 60 sekunderna så skall kartan resettas, vid ytterligare problem kontakta LANBITs Turneringsansvarig för beslut.

VID KONFILKTER:

Vid varje tvist eller dåligt uppförande är det en turneringsansvarig som kommer att använda sitt omdöme för att avgöra eventuella straff. Straff kan innebära avdrag av rundor eller diskvalificering. Varje tillfälle är unikt och straff kan variera, LANBITs Turneringsansvariga förbehåller sig rätten att ändra regler under pågående turnering, detta inkluderar förändringar som är nödvändiga på grund av till exempel spel/programuppdateringar eller förändringar som anses nödvändiga.

SCHEMA:

Spelare och lag är skyldiga att starta sina matcher i tid.
Det är spelares ansvar att känna till schema samt att meddela turneringsansvarig innan spelare lämnar tävlingsområde.
Kan inte matchen startas enligt schema på grund av att en spelare eller lag är på plats kan laget bli diskvalificerat, kontakta turneringsansvarig vid tvist.

NICKNAMES, INGAMEBILD & PROFILBILD:

Användande av nicknames, ingamebilder eller profilbilder som kan väcka anstöt eller uttrycker missaktning om etnisk härkomst, religiös övertygelse, sexuell läggning, könsidentitet eller som innehåller politisk propaganda är ej tillåtet. Innan registrering och påbörjad match kan LANBIT be deltagare att ändra nickname, ingamebild och profilbild. Försök att utnyttja eller kringgå reglerna kan leda till påföljd. En turneringsansvarig kommer att använda sitt eget omdöme för att avgöra utgången vid varje tvist eller dåligt uppförande.

Alla tvister skall diskuteras mellan turneringsansvarig och lag.

Tvisterna är inte tillåtna att diskuteras utanför personerna som deltar i tvisten, till den är löst.

Alla matchens konflikter måste lämnas in av en lagledare till en av turneringens administratörer direkt efter avslutad match.

Observera att undantag kan ges vid vissa situationer -Turneringsansvarig har alltid sista ordet!