I sådant fall måste din målsman fylla i vårt målsmansavtal. I och med att de skriver under detta godkänner de din medverkan och att de tagit del av och är införstådda med våra regler för eventet.

Det är viktigt att du och din målsman tänker på att informera oss om eventuella allergier, sjukdomar och likande. Alla är välkomna från och med året man fyller 14 år.

Om du är under 18 år måste du ha med dig ett undertecknat exemplar av målsmansavtalet till entrén när du kommer till eventet. Du måste även kunna styrka din identitet via giltig idhandling. Det går även bra att din målsman intygar din identitet på plats i entrén.Målsmansavtalet hittar du här.

Juridiskt ansvarig arrangör

Kungsbacka Kommun är juridiskt ansvarig arrangör och garanterar därmed att arrangemanget genomförs inom ramen för de riktlinjer och regler som finns beträffande säkerhet, trygghet och de policys som Kungsbacka kommun har satt upp för sin verksamhet.

Förfalskning av personuppgifter

Att förfalska personuppgifter är ett brott mot svensk lag och kan leda till polisanmälan.