Uppdaterad: 20:e september 2022

Attityd – 1.0

Alla spelare uppmanas att bete sig på ett trevligt sätt mot andra deltagare och mot Crew, behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad! Om en spelare missköter sig eller upträder på ett olämpligt sätt så kan detta leda till att spelaren eller i allvarliga fall laget få sin runda eller match bortdömd. Vid upprepade eller grova incidenter kan spelaren eller laget stängas av helt från fortsatt spel under evenemanget. Crew har alltid sista ordet vid konflikt.
Alla turneringspriser är listade före eventuella avgifter och skatter.

 

Förolämpningar och kränkningar – 1.1

Alla förolämpningar eller andra former av kränkningar i samband med LANBIT kommer att leda till konsekvenser.

Detta omfattar såväl förolämpningar under matcher men också förolämpningar, verbalt på plats eller via LANBITs, forum, Facebook, webbsida eller andra medier så som tex, IRC, ICQ, e-post eller andra medier.

Konsekvenserna kan vara allt från tillsägelser och varningar till bortdömt matchresultat och avvisning samt portning från eventet.

Detta kommer bedömas enskilt från fall till fall utefter omfattning och allvarlighetsgrad.

Allvarliga hot som tex innefattar hot om kroppslig skada, kan leda till kraftigare åtgärder, inklusive polisanmälan.

”Nicknames” som innehåller ord eller tecken som kan få andra deltagare att tro ni är Crew är inte tillåtet. ”Nicknames” som är uppenbart kränkande är ej heller tillåtna. Crew har det slutgiltiga ordet om ett ”Nickname” godkänns eller inte.

Skräppost – 1.2

Överdriven postning av meningslösa, störande eller stötande bidrag inom LANBITs sociala medier betraktas som spam. Spammning tolereras inte och kommer tas bort. Användare som bedöms ha gjort sig skyldiga till spamm, kan komma att bli avstängda från LANBITs sociala mediekanaler samt i allvarliga fall bli portade från kommande LANBIT evenemang.

Fusk – 1.3

Alla former av fusk på LANBIT är förbjudet.

Skulle det bli känt för LANBIT-Crew att någon form av fusk har använts av en spelare eller ett lag under en LANBIT-turnering, så kommer spelaren eller laget bli straffade. LANBIT förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av spelaren eller laget från vidare tureningsspel och avvisa dom från eventet. Det kan även bli aktuellt med avstängning från framtida event. Det kan även bli aktuellt med en polisanmälan, då LANBITs turneringar involverar prispengar och att det därav även kan betraktas som brott i juridisk mening.

Reglerna – 1.4

Reglerna kan när som helst ändras, för att tex möta nya förutsättningar när ett spel patchas eller likande. Det är deltagarens skyldighet själv hålla sig uppdaterad, gällande vilka regler som gäller både generellt och specifikt för respektive spel. Är du osäker kontakta någon i GAME-Crew.

OBS Turneringsansvarigs ord skall följas!

Samtliga matcher under LANBIT kan komma att spelas in och eventuellt även sändas live via internet eller någon annan plattform. Samtliga deltagare på LANBIT kan komma att fotograferas i samband med sitt deltagande och förväntas ställa upp på intervjuer, fotografering eller filmning i samband med tex prisutdelningar. I de fall en deltagare absolut inte vill medverka kommer vi naturligtvis att respektera detta. Det är dock viktigt att du då tydligt informerar oss om detta.

Om en spelare eller ett lag bryter mot våra regler kan spelaren eller laget komma att diskvalificeras helt eller delvis från fortsatt tävlande under LANBIT.

Coaching – 1.5

Varje spelare eller lag har rätt att ta med sig en coach eller manager till tävlingarna, förutsatt att denne innehar giltigt biljett, dags eller eventpass. Det är dock viktigt att coachen eller managern inte uppträder på ett sätt som kan uppfattas som störande. Instruktioner från LANBIT-Crew skall alltid följas.