Nedan finner du priserna i de olika turneringarna som arrangeras under LANBIT! Du vinner alltså inte bara äran utan även pengar eller gear! OBS! Vi uppdaterar löpande allt eftersom våra turneringar publiceras.

Försök igen senare.. Vi annonserar snart priserna!

Sponsorer