Allmänt 

Spel: Minecraft 

Plattform: PC

Version: Senast tillgängliga

Tävlingsform: Kreativ

Tema för tävlingen: GAMING

Server adress: open.90gq.se
För att joina creative-tävlingen, skriv /comp när du kommit in på servern!

 

Förutom dessa regler nedan gäller även LANBITs allmänna regler (länk till hemsidan), samt LANBITs allmänna regler för E-Sport (länk till hemsidan).

Byggregler 

  • Bygget sker i kreativt läge på en dedikerad server.
  • Bygget sker ovanför markytan. 
  • Du ska ta minst 5 screenshots under byggets gång som du kan visa upp för admin vid slutet av tävlingen. 
  • Vid varje bygge ska det finnas en skylt med ditt namn och vilken plats du sitter på.
  • Juryn kommer använda standard-texturer när dom tittar och poängsätter byggen.
  • Byggen som kan kan väcka anstöt, uttrycker missaktning om etnisk härkomst, religiös övertygelse, sexuell läggning, könsidentitet eller som innehåller politisk propaganda är ej tillåtet.
  • Sexuella eller våldsrelaterade teman är ej tillåtet. Använd sunt förnuft.
  • Det vinnande bidraget väljs av en jury som består av LANBIT Crew.

Finalen 

Vinnaren väljs på lördag kväll kl 20.00

Alla deltagare som är med i tävlingen måste vara på plats vid prisutdelningen.

Nicknames och skins

Användande av smeknamn (nickname) och skins som kan kan väcka anstöt eller uttrycker missaktning om etnisk härkomst, religiös övertygelse, sexuell läggning och könsidentitet eller som innehåller politisk propaganda är ej tillåtna.

Före matchstart kan LANBIT be deltagare att ändra smeknamn eller skin på sin karaktär för att efterfölja våra regler.

 

Regelbrott

Vid brott mot dessa regler kan du bli diskvalificerad från tävlingen.

Försök att utnyttja eller kringgå reglerna kan leda till påföljd.

Det är alltid turneringsansvarig som avgör om regelbrott har begått och bestämmer eventuella påföljder.