På grund av många förfrågningar kör vi Valorant 3v3.
Anmälningar sker på https://bokning.lanbit.se/?action=tournaments