Ni kan läsa om reportaget helt här!

I stort sett fullsatt

Helgens upplaga har lockat cirka 200 ungdomar. Det är sånär som på fullt, men inte riktigt.

– Vi har några drop in-platser kvar också i fall folk vill komma och spela, säger Marcus Lärjedal.

Arrangemanget stöttas av Kungsbacka kommun. På plats är ungdomskonsulent Ulrika Glingborn.

– Det är nätverket Lanbit som planerat och arrangerar och kommunen med Ung i Kungsbacka som ansvarar. Så de fixar och vi hjälper till med det vi kan göra, säger ungdomskonsulenten.

Spelfesten i Kollahallen kommer att pågå hela helgen.