1.1. Deltagare

1.1.1. Behörighet

Alla deltagare måste äga en laglig kopia av Warcraft III: Reforged för att vara berättigad att spela i LANBIT-turneringen. Deltagarna måste uppfylla alla krav som har fastställts i dessa regler och alla andra generella regler och riktlinjer förknippade med LANBIT 2020.

Genom att delta i turneringen samtycker deltagarna utan reservation att följa reglerna samt de beslut som fattas av administratörerna. Tillämpningen av dessa regler bestäms exklusivt av administratörerna på LANBIT. Alla beslut som fattas kan åsidosätta följande regler och förordningar för att tex upprätthålla en god tävlingsanda. 

1.1.2. Grundkrav

Varje deltagare måste använda det Battle.net-kontot som uppgetts i bracketen.

Varje deltagare är ansvarig för att uppdatera bracketen, om hen skulle vilja använda ett annat  konto än det som registrerats så måste deltagaren kontakta LANBIT admins för godkännande.  

Det är bara tillåtet att använda 1 konto under turneringens gång.

1.1.3. Tekniska problem

Deltagare är ansvariga för sin egna hårdvara och mjukvara. Matcher kommer ej skjutas fram på grund av tekniska problem, annat än om problemet är av generell karaktär för eventet. 

1.1.4. Osportsligt beteende

För ett ordnat och trevligt spelande är det viktigt att alla deltagare har en sportslig och rättvis inställning. 

Varje deltagare bör föra sig sportsligt genom att delta efter bästa förmåga med god attityd mot sina motståndare samt admins. Det som anses vara osportsligt kommer kunna leda till straff, beroende på hur allvarligt beteendet är. Detta avgörs av LANBIT admins. Detta inkluderar men är inte begränsat till spammande, förolämpning, trolling eller osportsligt uppträdande i allmänhet gentemot andra deltagare, lag, casters och administrationsgruppen.

1.2. Turneringsregler

1.2.1. Inställningar för turneringen

Alla deltagare skall använda godkända inställningar och följa regler. Andra inställningar och regler mellan spelarna är inte tolererat om det inte är godkänt av LANBIT admins. 

1.2.2 Turnerings chatt

Det kommer att finnas en chat via discord under turnering. Försök att nå LANBIT admins skall primärt tas över discord eller IRL. Discord länk: https://discord.gg/BRJy5xz 

1.2.3. Inte redo

Om en deltagare inte är redo att spela matchen efter 15 minuter så skall detta rapporteras till LANBIT admins. 15 minuters-perioden startar när matchen är meddelad i Discord (https://discord.gg/BRJy5xz). Ytterligare tid för att starta en match kan ges av LANBIT admins beroende på omständigheterna. Om deltagaren ej kan spela matchen så diskvalificeras deltagaren.

1.2.4. Walkover

Om en deltagare väljer att dra sig ur turneringen via en “Walkover” så avsäger sig deltagaren eventuella priser hen kunde ha vunnit i turneringen. Om en deltagare drar sig ur turneringen via “Walkover” så kommer platsen erbjudas till förloraren från deltagarens senast spelade match.

1.2.5.1 Matchresultat

Båda deltagarna måste uppge korrekt matchresultat i Discord (https://discord.gg/BRJy5xz), OBS alla replays skall sparas, men kommer bara att användas om LANBIT admins tycker detta är nödvändigt. Om en dispyt uppstår kring ett resultat så tas beslut av LANBIT admins, om då tillräckligt material inte finns kan detta alltså sluta med att båda spelarna diskvalificeras.

1.2.5.2. Match media

All match media (screenshots, replays, etc) måste sparas till turneringens slut. Manipulering av match media är förbjudet och kan komma att straffas. Match media skall tydligt namnges med av vad det är (t.ex. Ro2 – Deltagare 1 vs Deltagare 2 Match 1 resultat).

1.2.6 Avslutade matcher

Deltagare förlorar sin rätt att överklaga bestlut på en match efter att matchseriens är slut. En avslutad match kommer bara att granskas om LANBIT admins tycker det är rimligt. 

1.2.7. Diskvalifikation

För att hålla förseningar till ett minimum så reserverar vi oss rätten att diskvalificera deltagare från turneringen. Detta kommer enbart göras i fall där deltagare inte visar någon vilja att avsluta en match eller medvetet drar ut på en match, detta kan påverka båda deltagarna.  

Deltagare kan också diskvalificeras av andra skäl för att bibehålla standarden på turneringen och eventet, till exempel på grund av: Osportsligt beteende, spam, stötande språk, “stream sniping”, användning av 3:e parts program, etc. 

Alla beslut om diskvalifikation tas av LANBIT admins.

1.3. In-game

1.3.1 Hosting

Matcherna kommer att hostas antingen utav 1 av deltagarna eller utav LANBIT admins.

Om matchen hostas av spelarna är det okej att starta matchen när båda parterna är redo.

Båda deltagarna måste se till att rätt map spelas. Om matchen har pågått mer än 1 minut så är eventuella klagomål ej giltiga.

Om en av deltagarna upplever temporära tekniska problem måste denna person kommunicera detta till motståndaren samt pausa spelet. 

1.3.2 Kartval samt format

Matcherna kommer att spelas i Bo3, semi och final kommer spelas i Bo5.

Bracket kommer vara “winner / Loser bracket”. Detta innebär att alla spelare som är anmälda lottas till den första rundan. De som vinner sina första matcher går vidare i winner bracket. De som förlorar sina första matcher går till loser bracket. I alla följande matcher går vinnaren vidare och förloraren är ute ur turneringen. Vinnaren av loser respektiver winner bracket möts i finalen OBS vinnaren av winner bracket kommer ges fördelen att få välja första map. 

Kartorna som skall spelas kommer meddelas längre fram då det är osäkert vilka som kommer vara mest lämpliga när vi närmar oss turneringen.

Det kommer dock röra sig om 1vs1 samt 2vs2 kartor. Poolen kommer innehålla minst 8 kartor.

Kart veto

Innan spelarna startar sina matcher har de möjlighet att lägga sina kart vetos. Alla matcher utom finalen kommer att spelas på en förutbestämt start karta, denna kan inte röstas bort via veto.

Varje spelare har 2 veto röster på kartor som skall väljas bort. Den yngsta spelaren börjar lägga sin första veto röst, sedan turas spelarna om tills båda har lagt sina respektive 2 veton var.

OBS man kan välja att avstå sin rätt till veto röst och låta samtliga kartor vara kvar.  

Efter att den förbestämda start kartan spelats, är det alltid  den förlorande spelaren som bestämmer nästa karta.

Raser

Vi har inga krav på förbestämda raser. Man är fri att välja vilken ras man vill och även att välja random ras. Detta kan göras när som helst inför en match. Det är även tillåtet att byta ras mellan matcherna. 

1.3.3. Replays

Varje deltagare måste spara alla inspelningar tills turneringen är färdig (finalen är avgjord). 

1.3.4 Disconnects 

Om en deltagare disconnectas inom dom första 5 minuterna av matchen och ingen av spelarna har varit i kontakt med varandra så startas matchen om från början. Om problemet uppkommer flera gånger så måste deltagarna kontakta LANBIT admins.

Om en deltagare disconnectas efter 5 minuter är det upp till motståndaren ifall matchen skall startas om eller inte. Kontakta LANBIT admins oavsett ifall matchen startas om eller ej.

Om den disconnectade deltagaren har ett noterbart övertag så skall replay skickas till LANBIT admins så dom kan ta beslut om match skall startas om eller inte.

Om en match startas om så måste båda deltagarna välja samma ras som valdes innan matchens start. Om en deltagare väljer slumpmässig ras så skall denna deltagare specifikt välja den ras som hen startade matchen med.  

1.3.4. Pausa spelet

Om en deltagare pausar spelet så måste deltagaren ange varför spelet pausas och ungefär hur lång tid det kommer att ta innan spelet startar igen. Matchen kan bara startas igen av deltagaren som pausade efter hen har fått konfirmerat av motståndaren att hen är redo. Om detta inte följs så kan vi komma att kräva en replay för eventuell omstart av match.

En paus får inte vara längre än 15 minuter, om deltagaren behöver mer än 15 minuter så måste detta godkännas av LANBIT admins. OBS missbruk av pauser kan leda till straff!

1.3.5. Åskådare

Åskådare är okej om båda parterna tillåter detta. Båda parterna måste då få ett godkännande av LANBIT admins. Åskådare kan innefatta streams, IRL och i spelet.

Admins och stream partners är alltid tillåtna att observera en match. LANBIT admins är alltid tillåtna att dra tillbaka beslut om åskådare t.ex. vid fall av misstänkt “ghosting” och liknande.

Om en match streamas skall det alltid vara minst 4 minuter fördröjning.

Egen streaming av en match är tillåtet så länge det godkänns av LANBIT admins och din motståndare godkänner detta. För godkännande kontakta admins via discord (https://discord.gg/BRJy5xz) eller IRL. Streams måste ha en fördröjning på minst 4 minuter.

OBS använd helst referees och inte observers under mapsettings om matchen skall ha åskådare. 

1.3.6. Ge upp

Det enda sättet att ge upp en match runda på är genom spelets inbyggda funktion. Att skriva “gg” eller  liknande räknas inte som att man ger upp. Om din motståndare skriver t.ex. “gg” när dom är i ett underläge så fortsätt att spela för en vinst till matchen är över eller till motståndaren gett upp via spelets inbyggda funktion.

1.3.7. Otillåtna handlingar

Handlingar som resulterar i en orättvis fördel är otillåtna, inklusive användning av buggar eller “glitchar” av något slag. Om en deltagare avsiktligt använder en bugg eller en “glitch” i en turnering kommer det att leda till en rundas förlust, återkommande överträdelser av denna regel leder till diskvalificering. 

1.4. Fusk 

Anklagelser om fusk eller utnyttjande av t.ex. fördelaktiga buggar eller 3:e parts program skall rapporteras till LANBIT admins. Admins kommer då om inte annat anges behöva information om vilken match detta hände, en replay av matchen samt vad det är ni anser är att motståndaren utnyttjar. Om en replay bifogas skulle det underlätta vid vilka tidslag man tydligt kan se vad som utnyttjas. Anklagelserna skall komma till LANBIT admins innan nästa matchserie börjar i bracketen. LANBIT admins beslutar om det faktiskt har fuskats och isåfall vad straffet blir.

Uppdaterat 2020-02-27